Tieto stránky používajú cookies. Prečítajte si informácie o tom ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Ochrana osobných údajov
|    Hlavná stránka     |    Mapa siete NASTK     |    Členovia NASTK     |    Užitočné odkazy     |    Médiá      |    Návody   |    Kontakt    |    Prihlásiť  
Copyright © 2020 by Asphere. a.s.
ČLENOVIA ASOCIÁCIE
v
v
v

PESCA International  Trenčianska 2334/45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 0911 777 155    Fax:
Email: info@pescaint.sk    WWW: www.pescaint.sk                               Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEKRA Slovensko s.r.o.  Opatovská cesta 1226/7, 97201 Bojnice
Telefón: 046/5430973, 046/5430906    
Email: stk.bojnice@dekra.com    WWW: www.dekra.sk                             Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helena Gulišová - Impérium  Mostová 381, 958 04 Partizánske
Telefón: 0908 966 601    
Email: stk@stk-partizanske.sk    WWW: www.stk-partizanske.sk                  Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK- Trenčín, s.r.o.  Bratislavská 56, 91101 032/652 03 57,
Telefón: 032/652 03 57    
Email: tibortrebaticky@azet.sk    WWW: www.stk-trencin.sk                     Nájdite nás              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národná asociácia STK je prvou profesijnou organizáciou, ktorá združuje vybraných prevádzkovateľov poskytujúcich služby technických a emisných kontrol s dlhoročnými skúsenosťami na celom území Slovenskej republiky. Hlavnou ambíciou asociácie je byť aktívnym účastníkom celospoločenskej diskusie o zvyšovaní dôveryhodnosti a garantom skvalitňovania výkonu technických a emisných kontrol. Predmetom činnosti združenia je : spolupracovať s príslušnými ministerstvami SR a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR pri tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia s problematikou cestnej dopravy, podávať podnety a návrhy zákonov a ostatných legislatívnych opatrení, vytvárať podmienky na získanie informácií a poznatkov, ako aj na vzdelávaciu činnosť v oblasti technických a emisných kontrol, poskytovať svojim členom v súvislosti s ich činnosťou pomoc, poradenské, konzultačné, organizačné a ďalšie služby, ktoré sa dotýkajú oblasti technických a emisných kontrol, vydávať odborné publikácie z oblasti činnosti STK, propagovať ekologicky vhodné formy podnikania v sieti staníc technickej kontroly, spolupracovať s domácimi i so zahraničnými združeniami, zväzmi, inštitúciami, komorami a spolkami v súvislosti s problematikou STK.
Členovia NASTK podľa krajov
O nás
Profesné združenie Staníc Technickej Kontroly
NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK