Tieto stránky používajú cookies. Prečítajte si informácie o tom ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Ochrana osobných údajov
|    Hlavná stránka     |    Mapa siete NASTK     |    Členovia NASTK     |    Užitočné odkazy     |    Médiá      |    Návody   |    Kontakt    |    Prihlásiť  
Copyright © 2020 by Asphere. a.s.
ČLENOVIA ASOCIÁCIE
v
v
v

DEKRA Slovensko s.r.o.  Vozárova 3, 04017 Košice
Telefón: 055/6257847    
Email: stk.kosice@dekra.com    WWW: www.dekra.sk                              Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEKRA Slovensko s.r.o.  Duklianska 57, 05201 Spišská N. Ves
Telefón: 053/4425007    
Email: stk.s.n.ves@dekra.com    WWW: www.dekra.sk                             Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK Hradište s.r.o.  Školská 408, 07601 Zemplínske Hradište
Telefón: 056/6000111    
Email: uzavierka@kov-nzpu.sk                                                  Nájdite nás              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK MOLDAVA s.r.o.  Rožňavská 80, 04501 Moldava nad Bodvou
Telefón: 055/ 4604 800    
Email: stk.moldava.sro@gmail.com    WWW: www.stkmoldava.sk                    Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stanica technickej kontroly Košice I, s.r.o.  Priemyselná 2, 040 01 Košice
Telefón: 055/ 7290 950    
Email: kontakt@stk-kosice.sk                                                  Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národná asociácia STK je prvou profesijnou organizáciou, ktorá združuje vybraných prevádzkovateľov poskytujúcich služby technických a emisných kontrol s dlhoročnými skúsenosťami na celom území Slovenskej republiky. Hlavnou ambíciou asociácie je byť aktívnym účastníkom celospoločenskej diskusie o zvyšovaní dôveryhodnosti a garantom skvalitňovania výkonu technických a emisných kontrol. Predmetom činnosti združenia je : spolupracovať s príslušnými ministerstvami SR a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR pri tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia s problematikou cestnej dopravy, podávať podnety a návrhy zákonov a ostatných legislatívnych opatrení, vytvárať podmienky na získanie informácií a poznatkov, ako aj na vzdelávaciu činnosť v oblasti technických a emisných kontrol, poskytovať svojim členom v súvislosti s ich činnosťou pomoc, poradenské, konzultačné, organizačné a ďalšie služby, ktoré sa dotýkajú oblasti technických a emisných kontrol, vydávať odborné publikácie z oblasti činnosti STK, propagovať ekologicky vhodné formy podnikania v sieti staníc technickej kontroly, spolupracovať s domácimi i so zahraničnými združeniami, zväzmi, inštitúciami, komorami a spolkami v súvislosti s problematikou STK.
Členovia NASTK podľa krajov
O nás
Profesné združenie Staníc Technickej Kontroly
NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK