Tieto stránky používajú cookies. Prečítajte si informácie o tom ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Ochrana osobných údajov
|    Hlavná stránka     |    Mapa siete NASTK     |    Členovia NASTK     |    Užitočné odkazy     |    Médiá      |    Návody   |    Kontakt    |    Prihlásiť  
Copyright © 2020 by Asphere. a.s.
ČLENOVIA ASOCIÁCIE
v
v
v

Control car, s.r.o.  Kalnická cesta 16, 93401 Levice
Telefón: 0918 707 070    
Email: controlcar@controlcar.sk    WWW: www.controlcar.sk                     Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J.R.doprava a obchod s.r.o  M.Rázusa 2892/42, 955 01 Topoľčany
Telefón: 038 5367823    
Email: objednavky@stktopolcany.sk    WWW: www.stktopolcany.sk                 Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prvá novozámocká STK, s.r.o.  Nitrianska 119, 940 67 Nové Zámky
Telefón: 035/ 6429 185,0903 537 576    Fax: 035 6429 185
Email: info@prvanzstk.sk    WWW: www.prvanzstk.sk                             Nájdite nás              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.  Veľký rad 2900/5, 94501 Komárno

Email: mail@pus.sk    WWW: www.stk-komarno.sk                                 Nájdite nás              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROBSON, s.r.o.  Dlhá 106, 949 07 Nitra
Telefón: 037/ 6561 220    Fax: 037/6561220
Email: robsonstk@robsonstk.sk    WWW: www.robsonstk.sk                        Nájdite nás              Objednajte sa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLOVDEKRA s.r.o.  Štúrova 149, 94901 Nitra
Telefón: 037/6524751    
Email: tomas.imriska@dekra.com    WWW: www.slovdekra.sk                       Nájdite nás              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STK Nové Zámky, s.r.o.  Námestie hrdinov 8, 950 54 Nové Zámky
Telefón: 0917 621 248    
Email: prijem@stknz.sk    WWW: http://www.stknz.sk                            Nájdite nás              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoltán Héder - GOLDHÉD  Potočná 4, 94501 Komárno
Telefón: 035/ 7740 106    
Email: goldhedkomarno@gmail.com                                               Nájdite nás              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národná asociácia STK je prvou profesijnou organizáciou, ktorá združuje vybraných prevádzkovateľov poskytujúcich služby technických a emisných kontrol s dlhoročnými skúsenosťami na celom území Slovenskej republiky. Hlavnou ambíciou asociácie je byť aktívnym účastníkom celospoločenskej diskusie o zvyšovaní dôveryhodnosti a garantom skvalitňovania výkonu technických a emisných kontrol. Predmetom činnosti združenia je : spolupracovať s príslušnými ministerstvami SR a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR pri tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia s problematikou cestnej dopravy, podávať podnety a návrhy zákonov a ostatných legislatívnych opatrení, vytvárať podmienky na získanie informácií a poznatkov, ako aj na vzdelávaciu činnosť v oblasti technických a emisných kontrol, poskytovať svojim členom v súvislosti s ich činnosťou pomoc, poradenské, konzultačné, organizačné a ďalšie služby, ktoré sa dotýkajú oblasti technických a emisných kontrol, vydávať odborné publikácie z oblasti činnosti STK, propagovať ekologicky vhodné formy podnikania v sieti staníc technickej kontroly, spolupracovať s domácimi i so zahraničnými združeniami, zväzmi, inštitúciami, komorami a spolkami v súvislosti s problematikou STK.
Členovia NASTK podľa krajov
O nás
Profesné združenie Staníc Technickej Kontroly
NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK