Copyright © 2020 by Asphere. a.s.
OBJEDNÁVKY   Nové Mesto nad Váhom, PESCA International, Trenčianska 2334/45
Storno už zadanej objednávky
Vyberte druh vozidla
v
Čo si zobrať na Technickú / Emisnú kontrolu
 
Vyberte službu
v
Kliknite na voľný termín a objednajte sa.    Číslo v zátvorke údáva počet voľných miest na daný termín.
Objednanie sa znamená, že ak sa dostavíte včas na zvolený termín budete uprednostnený a nebudete musieť čakať.  

 Kliknutím na šípky posuniete kalendár o 2 týždne dopredu, resp. dozadu Ochrana osobných údajov
Utorok
28.5.2024
Streda
29.5.2024
Štvrtok
30.5.2024
Piatok
31.5.2024

Pondelok
3.6.2024
Utorok
4.6.2024
Streda
5.6.2024
Štvrtok
6.6.2024
Piatok
7.6.2024

Pondelok
10.6.2024
KľúčVoľné KľúčVoľné KľúčVoľné KľúčVoľné Kľúč-Voľné KľúčVoľné KľúčVoľné KľúčVoľné KľúčVoľné Kľúč-Voľné KľúčKľúč
07:00-Voľné (2)-----Voľné (2)Voľné (1)---07:00
07:40--Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)07:40
08:00Voľné (1)-----Voľné (1)-Voľné (1)---08:00
08:20-Voľné (1)----Voľné (1)-Voľné (1)--Voľné (1)08:20
08:40-------Voľné (1)---Voľné (1)08:40
09:00------Voľné (1)Voľné (2)-Voľné (2)--09:00
09:20-------Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)09:20
09:40Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--09:40
10:00Voľné (1)Voľné (1)----Voľné (2)-Voľné (1)Voľné (2)-Voľné (2)10:00
10:20-Voľné (1)----Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)10:20
10:40Voľné (1)Voľné (1)-----Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)10:40
11:00-Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)--Voľné (2)Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)-Voľné (2)11:00
11:20Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)11:20
11:40-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)-Voľné (1)11:40
12:00Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)-Voľné (2)12:00
12:20Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)12:20
12:40Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)12:40
13:00Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (1)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)Voľné (2)-Voľné (2)13:00
13:20Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)13:20
13:40-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)13:40
14:00Voľné (1)Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)-Voľné (2)-Voľné (2)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)14:00
14:20-Voľné (1)Voľné (1)--Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)-Voľné (1)14:20
14:40Voľné (1)-Voľné (1)----Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)-Voľné (1)14:40
15:00Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)Voľné (1)---Voľné (2)Voľné (1)Voľné (2)--15:00
15:20-Voľné (1)-----Voľné (1)----15:20
15:40Voľné (1)Voľné (1)Voľné (1)---------15:40
16:00-------Voľné (2)----16:00
16:20Voľné (1)-Voľné (1)----Voľné (1)----16:20
16:40-Voľné (1)-----Voľné (1)----16:40
17:00--Voľné (1)----Voľné (1)----17:00
17:20-------Voľné (1)----17:20
17:50--Voľné (1)----Voľné (1)----17:50
18:00------------18:00
19:00------------19:00
20:00------------20:00PESCA International